Menu Close

Geowise koordinoimaan RASTI-projektia – kohti rakennetun ympäristön tiedonhallinnan standardointia

Yhtenäisten kansainvälisten standardien noudattaminen tiedonhallinnassa parantaisi kiinteistö- ja rakentamisalan kannattavuutta merkittävästi. Samalla se voisi lisätä organisaatioiden yhteistyötä. Ympäristöministeriö rakentaa nyt KIRA-digin käynnistämän RASTI-projektin avulla strategiaa, jolla kansainväliset standardit saadaan käyttöön.

RASTI-projektin tavoitteena on, että Suomen rakennetun ympäristön tiedonhallinta tehostuu jopa 50 prosentilla. Pitkän aikavälin kustannussäästö olisi tällöin 300 miljoonaa euroa vuodessa (Rakennetun ympäristön vuotuinen investointivolyymi oli vuonna 2017 33,7 miljardia euroa. Se sisältää uudis- ja korjausrakentamista, infran investointeja ja kunnossapitoa. Tästä tiedonhallinnan kustannus on arviolta 2 % eli 660 miljoonaa). Tällä hetkellä tiedonhallintaan liittyviä kansainvälisiä ja paikallisia standardeja on useita, ja kiinteistö- ja rakentamisalan toimijoiden haasteena on valita päällekkäisistä standardeista sopivimmat.

RASTI-projekti kestää reilut kolme kuukautta, ja sen toteuttajaksi on valittu buildingSMART Finlandin kokoaman yrityskonsortion asiantuntijaryhmä.

Projekti tuottaa ehdotuksen tiedonhallinnan kansainvälisten standardien yhtenäiselle käytölle kiinteistö- ja rakennusalalla. Lisäksi projekti laatii strategian siitä, miten tavoitetilaan päästään vuoteen 2030 mennessä. Samalla hanke auttaa alan toimijoita ymmärtämään yhteisen tiedonhallinnan merkitystä ja sitoutumaan strategian toimeenpanoon.

Digitalisaation aikakaudella myös strategiaprosessi on nopea

Hankkeen projektiryhmään kuuluu tietomallinnuksen avainhenkilöitä ja buildingSMART Finlandin toimintaan osallistuvia standardisoinnin asiantuntijoita. Projektiryhmä kutsuu työhön mukaan valtion, kuntien ja kaupunkien, järjestöjen ja yritysten edustajia. Hankkeen vastuullinen toteuttaja on Geowise Oy, Juha Saarentauksen johdolla.

Hanke liittyy koko rakennetun ympäristön tiedonhallinnan kokonaisuuteen. Sen tuloksia käsitellään KIRA-digin lisäksi Sähköinen asunto-osakerekisterin ASREK -hankkeen ja Yhteisen tiedon hallinta YTI -hankkeen yhteydessä. Samalla projekti liittyy laajempaan yhteentoimivuuden kokonaisuuteen.

Huhtikuussa 2018 käynnistyneen hankkeen tulokset julkistetaan Helsingissä 11.-12.9. World Summit on Digital Built Environment WDBE 2018 -tapahtumassa.

Lue koko tiedote (Ympäristöministeriö)

Lisää aiheesta
YM.fi: KIRA-digi
KIRA-digi.fi