Menu Close

REKISTERI – JA TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Geowise Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri-ja tietosuojaseloste. Laadittu 18.05.2018.

Rekisterinpitäjä

Geowise Oy

Y-tunnus: 1800614-4

Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki

Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten (asiakasrekisteri) ja uutiskirjemarkkinointia ja -tiedottamistavarten (uutiskirjerekisteri). Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus/meidän välinen sopimus tai omaehtoinen liittyminen sähköpostilistallemme.

Rekisterinsisältö ja säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietojasi vastaanottavat yrityksemme ja sen työntekijät. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Uutiskirjelähetyksiin käytämme yhdysvaltalaista Mailchimp-palvelua, jonka palvelimelle tallennetaan sähköpostimarkkinointiin tarvittavat yhteystiedot(sähköpostiosoite, henkilön nimi, yrityksen nimi). Mailchimpin tietosuojakäytäntöjä voi lukea täältä: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Säilytämme henkilötietoja asiakassuhteen keston mukaisen ajan / kunnes henkilö poistuu sähköpostilistaltamme.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä käyttöoikeuksia käsitellään luottamuksellisesti.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus rajoittaa tai peruuttaa suostumus tietojen käsittelyyn (esimerkiksi kieltää markkinoinnin). Tallennettuja tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Juha Saarentaus

e-mail: juha.saarentaus@geowise.fi

Puh. 0400 413 025.