ESA BUSINESS APPLICATIONS – Avaruusdatasta liiketoimintaa

Integroitujen ICT-järjestelmien, navigoinnin, tietoliikenteen, kaukokartoituksen, avoimen lähdekoodin, kaupungistumisen, ympäristöteknologioiden jne. kasvu tuo esiin aivan uusia liiketoimintamahdollisuuksia, erityisesti teollisuudelle.

Euroopan avaruusjärjestön (ESAn) Business Applications -ohjelman tarkoituksena on edistää avaruustiedon käyttöä synnyttämällä uutta liiketoimintaa yhteiskunnan eri toiminnassa. Ohjelman hankkeissa hyödynnetään olemassa olevaa avaruusdataa, kuten satelliittiviestintää, kaukokartoitusta, satelliittinavigointia ja avaruusteknologiaa maanpäällisissä palveluissa ja tuotteissa.

Business Applications hankkeet voivat olla joko määrittely- tai pilottihankkeita. Hankkeet ovat yritysvetoisia, mutta kuka tahansa, yritys tai organisaatio, voi ehdottaa uuden kaupallisesti lupaavan avaruuspohjaisen sovelluksen tai palvelun kehittämistä.

Uusien avaruussovellusten tueksi ESA on perustanut ambassador -verkoston useissa Euroopan maissa. Suomessa Geowise isännöi ESA:n Business Applications Ambassador Platformia (APFin). APFin toimii yhteistyössä Euroopan avaruusjärjestön (ESA) ja Business Finlandin kanssa.

Ambassador Platform Finland:

• Levittää tietoa avaruusdatan ja -teknologioiden kaupallisesta potentiaalista
• Edistää uusien ideoiden ja palvelujen syntymistä
• Motivoi yrityksiä tekemään rahoitushakemuksia
• Toimii ”honest brokerina” ESAn ja suomalaisten sidosryhmien (esim. ”Spacetech” -yritykset, palveluntarjoajat, asiakkaat, käyttäjäyhteisöt) välillä
• Neuvoo ja tukee yrityksiä ESAn prosessivaiheissa

Hanke-ehdotuksen jättämiseen tarvitaan tukikirje (Business Finland).

Lisätietoa: Miranda Saarentaus, puh. 040 747 8822.

Projektiesimerkkejä Suomesta

Feasibility studies

SAMBA Finnish Meteorological Institute (prime)  

ISABELIA VTT Technical Research Centre of Finland Ltd (prime)

CAESAR  VTT Technical Research Centre of Finland Ltd (prime)

LeCross VTT Technical Research Centre of Finland Ltd (prime)

BALMON SSF Space Systems Finland Ltd (prime)

ASSIST WRM Finnish Meteorological Institute (subcontractor)

HV-SATPROTEC  Fingrid Oyj (subcontractor)

SharperSat Sharper Shape Ltd (prime)

PalmOilVision Mosaic Mill Oy and Rikola Ltd (subcontractors)

WONDER Sitowise Oy (prime)

Shrub Mapping Satellio Oy (prime)

MSW Service Isaware Oy (prime)

Demonstration projects

IceCast Navidium Oyj (prime)

(Registered service: IceTrails)

ARTES C&G projects

POINTSAT Delta Cygni Labs Ltd (prime)